Op het gebruik van deze website (yvonnedecoratie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te
maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.


Gebruik van informatie


YDEA streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat YDEA niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van
de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een
vervanging van juridisch advies.


Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. YDEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
YDEA en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail


YDEA garandeert niet dat e-mails die aan YDEA worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat
tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig
worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-
mail met YDEA te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. YDEA heeft geen invloed op websites van derden en is
niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. YDEA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten


Alle publicaties en uitingen van YDEA zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat YDEA daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.